Monthly Archives: August 2021

August 2021 – Moon

Posted in Moon | Leave a comment

Statues

Posted in Street Photography | Leave a comment

Bratislavská Kalvária

Bratislavská Kalvária je miesto v Bratislave, ktorá predstavuje pozostatky z pôvodnej krížovej cesty z roku 1694. Nachádza sa v mestskej časti Staré Mesto nad Pražskou ulicou.

Posted in City Travel | Leave a comment