Bratislavská Kalvária

Bratislavská Kalvária je miesto v Bratislave, ktorá predstavuje pozostatky z pôvodnej krížovej cesty z roku 1694. Nachádza sa v mestskej časti Staré Mesto nad Pražskou ulicou.

This entry was posted in City Travel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *